Ga naar de inhoud

Praktijkinfo

Afspraken

Wij werken uitsluitend op afspraak. Op deze manier wordt de wachttijd in de wachtzaal tot een minimum beperkt. U kan een afspraak maken via het secretariaat (bereikbaar van 8u00 tot 12u00) of via onze website.
In het geval er geen afspraak beschikbaar is en u een dringend probleem hebt, neemt u het best telefonisch contact met ons op.  Wij zijn elke dag bereikbaar tot 18u00.

Elke afspraak is voorzien op een consultatie met één patiënt. Indien u een afspraak wenst voor meerdere personen, dan vragen wij u voor elke persoon apart een afspraak te maken. Omdat wij slechts beperkte tijd beschikbaar hebben per patiënt, vragen wij u om de reden van uw contact te beperken tot één probleem.

Annuleren

Indien u omwille van onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, dan stellen wij het ten zeerste op prijs dat u dit tijdig aan ons meldt. Voor niet geannuleerde afspraken kunnen wij een vergoeding aanrekenen.

Betaling

Wij verkiezen elektronische betaling (Bancontact, Payconiq) maar zo nodig kan u ook met cash geld betalen.
De artsen zijn toegetreden tot de conventie en hanteren dus de tarieven die bepaald worden door het RIZIV.

Huisbezoeken

Aanvraag huisbezoek

In de praktijk beschikken we over de ideale omstandigheden om een consultatie te voeren en u te onderzoeken. Indien een huisbezoek de enige mogelijkheid is, moet dit aangevraagd worden tussen 8u00 en 10u00. Voor latere aanvragen kunnen wij geen bezoek op dezelfde dag garanderen.

Huisbezoeken worden voorbehouden voor zij die zich werkelijk niet tot in de praktijk kunnen begeven (ernstig zieken, rusthuispatiënten, mensen met ernstige mobiliteitsproblemen). Het niet beschikken over vervoer is geen reden voor een acuut huisbezoek.

In onze praktijk doen enkel dokter Deledicque en de HAIO huisbezoeken. Op basis van uw aanmeldingsklacht is het mogelijk dat er extra informatie zal worden gevraagd om na te gaan of een huisbezoek nodig is. Op die manier blijven de huisbezoeken voorbehouden voor wie het echt nodig heeft.

Werkgebied

Door het drukke verkeer in Brugge is het moeilijk om vlot huiszoeken af te leggen. Om praktische redenen wordt het werkgebied dan ook beperkt gehouden (postcode 8310). Indien u buiten dit gebied woont, kan een huisbezoek niet gegarandeerd worden.

Globaal Medisch Dossier

GMD

Elke huisarts is verplicht een medisch dossier bij te houden. Dit wordt beheerd in het elektronisch Globaal Medisch Dossier (eGMD). Dit GMD bevat de belangrijkste medische en administratieve gegevens uit uw dossier. Deze zijn van groot belang bij het bevorderen van de communicatie met andere artsen wanneer het over uw gezondheidsgegevens gaat.

Het beheer van dit dossier is gratis voor de patiënt en wordt rechtstreeks via de mutualiteit vereffend. Daarnaast zal u ook minder remgeld betalen (-30%) dan wanneer u geen GMD hebt. Wenst u van huisarts te veranderen? Dan kan de nieuwe arts het GMD zeer gemakkelijk overnemen via zijn/haar medische software.

SumEHR

Naast het GMD houdt uw huisarts ook een Summarized Electronic Health Record (SumEHR) bij. Dit is een beknopte versie van uw GMD, dat via het beveiligde eHealth platform door andere artsen kan worden geraadpleegd (indien zij een therapeutische relatie met u hebben). Zo zijn zij meteen op de hoogte van belangrijke zaken zoals uw dagelijkse medicatie, medische voorgeschiedenis en eventuele allergieën.

Elektronisch medicatieschema

De artsen in onze praktijk houden alles elektronisch bij. Hierdoor is het voor ons ook mogelijk om een elektronisch medicatieschema te delen met u en met andere zorgverleners die met u een zorgrelatie hebben. Zo is dit schema bijvoorbeeld beschikbaar voor de dokter van wacht en voor uw apotheker.

Praktijk Vossensteert

Vossensteert 180
8310 Sint-Kruis

050 35 33 55