Patiëntenstop

Om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te bewaken en de wachttijden te beperken, is het vanaf september 2021 niet langer mogelijk voor nieuwe patiënten om zich in te schrijven. Dit met uitzondering voor familieleden van reeds ingeschreven patiënten die op hetzelfde adres wonen.

Bij acute nood of in het geval van afwezigheid van uw eigen huisarts kan u nog steeds bij ons terecht (na telefonisch contact).

Vossensteert 180
8310 Sint-Kruis
Vossensteert 180
8310 Sint-Kruis
  • Boek geen online-afspraak als u klachten hebt van een verkoudheid (hoesten, neusloop), koorts, hoofdpijn, druk op de borst, keelpijn, spierpijn, geur- of smaakverlies
  • Vul in het bovenstaande geval ons COVID-19 formulier in. Wij behandelen uw vraag zo snel mogelijk. Formulieren ingevuld na 16u worden de volgende werkdag behandeld
  • Hebt u geen COVID-gerelateerde klachten, dan kan u de gewone afsprakenknop gebruiken.

COVID test in het kader van een reis 

  • Wij beschikken over een beperkt aantal testen voor reizigers.
  • Contacteer onze verpleegkundige tussen 8u en 12u (050 35 33 55), zij zal een afspraak inplannen en zelf deze test uitvoeren.
  • De artsen voeren geen COVID-testen voor reizigers uit.
  • Deze test is NIET terugbetaald
  • Alle info omtrent het tijdsinterval tussen de test en uw reis dient u zelf op te zoeken, dit is geheel uw verantwoordelijkheid. Alle informatie is online terug te vinden.
  • Wenst u het verslag per mail of in een andere taal, dan dient u dit tijdig mee te delen. Wij kunnen dit achteraf niet aanpassen.
  • Er is ook een mogelijkheid tot een test zonder afspraak in het triagecentrum. Dit kan dagelijks tussen 13u en 15u30.

Huisbezoeken

Wegens de hoge werkdrukte aanvaarden wij enkel huisbezoeken in de regio met postcode 8310 en enkel na bevestiging dat het probleem enkel kan aangepakt worden via een huisbezoek. Bezoeken worden voorbehouden voor patiënten die omwille van de ernst van hun medisch probleem of wegens sterk beperkte mobiliteit zich niet tot in de praktijk kunnen begeven.

COVID-19

Indien u een code hebt ontvangen om getest te worden, kan u zelf een afspraak maken in het testcentrum via de website www.testcovidnwvl.be.

Voor alle vragen omtrent COVID-19, quarantaine, thuisisolatie, … kan u terecht op  www.info-coronavirus.be.

Voor vragen rond het COVID-vaccin, kan u terecht op laatjevaccineren.be/covid-19. De uitnodiging tot vaccineren wordt u automatisch toegestuurd. De namen van patiënten met bepaalde risicofactoren die tot een prioriteitsgroep behoren werden aan de overheid doorgegeven via ons medisch programma.

Vossensteert 180
8310 Sint-Kruis

050 35 33 55